Politechnika Młodego Odkrywcy

Politechnika Młodego Odkrywcy

Współpraca z Politechniką Rzeszowską w ramach umowy podpisanej w czerwcu 2018 r., dotyczącej uczestnictwa w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Grupa 13 uczniów naszej szkoły zakwalifikowała się do projektu edukacyjnego „Politechnika Młodego Odkrywcy – Szkoła Młodych Fizyków i Matematyków” realizowanego przez Politechnikę Rzeszowską.

W ramach projektu realizowanego na wydziale Fizyki Politechniki Rzeszowskiej uczniowie uczestniczyli w czterech całodziennych zjazdach podzielonych na moduły tematyczne. Każdy zjazd podzielony był na moduł doświadczalny obejmujący treści z fizyki oraz moduł teoretyczny obejmujący treści z fizyki i matematyki.

W czasie uczestnictwa w ciekawych zajęciach prowadzonych metodą eksperymentu uczniowie pracując w małych grupach wykonywali doświadczenia oraz uczestniczyli w pokazach doświadczeń, których wykonanie w warunkach szkolnych jest niemożliwe.

Uczniowie poznali zasadę działania wielu urządzeń mechanicznych oraz samodzielnie wykonali miniaturki modeli silnika elektrycznego oraz prądnicy. Poprzez udział w module matematycznym w znaczny sposób poszerzyli zakres wiedzy matematycznej, w szczególności wiedzę z zakresu kombinatoryki i rachunku prawdopodobieństwa.