Międzywojewódzki Przegląd Twórczości Dzieci i Młodzieży Szkół Jana Pawła II – zaproszenie

Zapraszamy do udziału w XX jubileuszowej edycji Międzywojewódzkiego Przeglądu Twórczości Dzieci i Młodzieży Szkół Noszących Imię Jana Pawła II pod hasłem „Zło dobrem zwyciężaj”.

Głęboko wierzymy, że ponadczasowe przesłanie zaczerpnięte z Pisma Świętego z Listu do Rzymian zmotywuje uczniów do pracy, zadumy i aktywności twórczej.

Do udziału w XX Przeglądzie Twórczości zapraszamy młodych twórców, którzy w autorskich wypowiedziach literackich i plastycznych – przenośnią oraz barwą wyrażą osobiste przeżycia na temat hasła przewodniego „Zło dobrem zwyciężaj”. Do twórczej pracy zapraszamy dzieci i młodzież szkół różnych typów, także tych placówek, które nie noszą imienia Wielkiego Rodaka.

Uczestnikom przeglądu zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach i grupach wiekowych. Nagrodzone prace plastyczne i literackie zostaną wyeksponowane na pokonkursowej wystawie oraz opublikowane na stronie internetowej szkoły.

Do pobrania:
1. Regulamin.PDF
2. Załącznik 1A.PDF
3. Załącznik 1B.PDF
4. Załącznik 2.PDF
5. Regulamin.DOCX
6. Załącznik 1A.DOCX
7. Załącznik 1B.DOCX
8. Załącznik 2.DOCX