Roboty Abilix

Uczniowie klasy VIIIb mieli okazję poszerzyć swoje wiadomości i umiejętności wykorzystując na lekcjach informatyki pomoce zakupione w ramach Projektu „Laboratoria Przyszłości”.

Dzięki programowalnym robotom Abilix rozwijali niezbędne w dzisiejszym świecie kompetencje przyszłości takie jak: kreatywność, logiczne myślenie, rozwiązywanie problemów oraz pracę w grupie. Ogromne możliwości konfigurowania wyglądu robotów oraz programowania ich zachowań dały młodzieży wiele kreatywnej zabawy i nauki.

#LaboratoriaPrzyszłości