„Stwórca ukryty w pięknie przyrody”

Sukcesy naszych uczniów w Gminnym Konkursie Plastyczno-Religijny pn. „Stwórca ukryty w pięknie przyrody” zorganizowanym przez Publiczną Szkołę Podstawową im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kłyżowie!

W kategorii klas 0-II:
II miejsce zajęła Hanna Stadnicka

W kategorii klas III-V:
I miejsce zajęła Lena Błażejowska
II miejsce zajął Kacper Warchoł
III miejsce zajęła Lena Kajpust

W kategorii klas VI-VIII:
I miejsce zajęła Laura Kółko
III miejsce zajęła Oliwia Sikora

Wszystkim nagrodzonym dziękujemy za udział w konkursie oraz godne reprezentowanie szkoły!