Symulacja niepełnosprawności

Symulacja niepełnosprawności – zajęcia w ramach projektu „Dostępna szkoła”

4 kwietnia 2023 r. uczniowie z kilku oddziałów oraz pracownicy szkoły uczestniczyli w warsztatach symulacji niepełnosprawności.

Celem zajęć było:
• kształtowanie pozytywnych postaw – otwartości i tolerancji wobec osób z niepełnosprawnościami,
• praktyczne doświadczenie trudności życia codziennego osób z niepełnosprawnościami,
• budowanie empatii młodzieży przyczyniającej się do integracji z osobami niepełnosprawnymi,
• doskonalenie umiejętności prawidłowego i bezpiecznego udzielania pomocy osobie z niepełnosprawnością.
• wypracowanie pozytywnych wzorów zachowania w stosunku do osób z niepełnosprawnościami, a przede wszystkim przełamywanie stereotypów myślenia o osobach z niepełnosprawnościami.

Warsztaty prowadził doradca Dostępnej Szkoły Pan Maciej Knap.

Zajęcia zorganizowano dla grup wiekowych:
1) Dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie klas I – III wykonywali różnorodne zadania, np.:
łapanie piłek do tenisa stołowego w wytłaczanki wymieniając piłki pomarańczowe na białe, przetaczanie eduballi ręką niedominującą w wyścigu rzędów (jedna grupa żółte druga zielone) na klaśnięcie gwizdek i zmiana ręki.
2) Kolejne godziny zajęć przeznaczono dla uczniów z klasy IV i z klas VII – VIII;
– uczestnicy z klasy czwartej siedząc w kole w siadzie prostym podawali piłkę w kole, następnie zamieniali ją na piłki dźwiękowe, zasłaniając oczy i podając w taki sposób, aby piłka nie uciekła z kręgu, odbywały się także wyścigi rzędów na podawanie piłki eduball górą i dołem używając ręki niedominującej, układano wyrazy z piłek,
– w grupie wiekowej klas VII – VIII uczniowie spędzili przerwę z kolegą z niepełnosprawnością na wózku, pracowali z użyciem pudełka-symulatora autyzmu, w okularach o różnych wadach wykonywali proste ćwiczenia. Były też zadania z opaską na oczach – ćwiczono audiodeskrypcję przy rzucie piłki do kosza. Uczniowie rozegrali w grupach mecz siatkówki na siedząco/boccia.
Po warsztatach każdej z grup odbyła się rozmowa z dziećmi, kiedy było im trudniej, jakie emocje im towarzyszyły podczas zabawy. Uczniowie szukali synonimów słowa „niepełnosprawność” i dyskutowali na temat problemów i trudności osób z niepełnosprawnościami.

Dziękujemy uczniom – uczestnikom warsztatów za aktywność i kreatywność w doborze metod i sposobów nawiązywania kontaktu i udzielania pomocy osobie z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Pracownicy szkoły i rodzice poznawali perspektywy osoby z niepełnosprawnością –spędzili przerwę nauczyciela, spacerując po szkole – korytarz/ łazienka (symulacje wózek) oraz doświadczali niepełnosprawności z pudełkiem-symulatorem autyzmu, w okularach o różnych wadach wykonywali zadania, z opaską na oczach ćwiczyli audiodeskrypcję.

Na zakończenie przeprowadzono dyskusję co zrobić, aby szkoła była dostępna dla wszystkich.