Szkolny Konkurs z Języka Angielskiego dla klas I – III pt. „Read and draw”

4 – 5 kwietnia 2022 r. został przeprowadzony Szkolny Konkurs z Języka Angielskiego dla klas I – III pt. „Read and draw”.

Polegał on na przeczytaniu oraz zrozumieniu wylosowanych zdań w języku angielskim jak również na narysowaniu do nich dokładnego rysunku. Liczyła się zarówno wierność tłumaczenia jak i przekaz artystyczny.

W konkursie wzięło udział 40 uczniów. W klasach pierwszych najlepiej zrozumieli tekst i narysowali do niego rysunki następujący uczniowie:

  • I miejsca: Jan Skakuj kl. I b, Lily Dudzik kl. I c, Filip Rostek kl. I c
  • II miejsca: Mateusz Ros kl. I a, Tymon Poręba kl. I a, Laura Stępień kl. I b
  • III miejsca: Antoni Brzozowski kl. I a, Marcel Golik kl. I a, Świątek Karolina kl. I b

W klasach drugich:

  • I miejsca: Michał Zbyrad kl. II a, Kacper Kołacz kl. II b

W klasach trzecich:

  • I miejsca: Anna Głasek kl. III a, Milena Rybicka kl. III b
  • II miejsca: Emily Benyuk kl. III a, Emilia Sobiło kl. III b
  • III miejsca: Urszula Maciuch kl. III a, Zofia Maślach kl. III b

Wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w tym konkursie, szczerze gratulujemy odwagi i dziękujemy za wysiłek podjęty w przygotowaniu się do niego, a zwycięzcom gratulujemy sukcesów i życzymy dalszych!


Elżbieta Tofil