Witaj Majowa Jutrzenko!

3 Maja Polska i Polacy na całym świecie obchodzą święto narodowe upamiętniające przyjęcie w 1791 r. pierwszej w Europie i drugiej na świecie spisanej konstytucji. Dokument niesie wiele uniwersalnych przesłań i jest wzorem konsensusu między zwaśnionymi politycznymi stronami. Jej twórcy wykazali się wyobraźnią oraz długofalowym myśleniem i działaniem dla dobra kraju. Konstytucja 3 Maja była silnym impulsem pobudzającym społeczną świadomość potrzeby zmian w funkcjonowania państwa, dawała też nadzieję na reformy.

Nasza szkolna społeczność również uroczyście obchodziła to ważne dla naszej historii wydarzenie. 4 maja odbyła się uroczysta akademia wpisująca się w obchody Święta Konstytucji 3 Maja. Oprawa artystyczna uświetniona patriotycznymi utworami, recytacją uzdolnionych uczniów oraz narracją młodzieży wzbudziły refleksje słuchaczy.