XII Mikołajkowy Turniej w Halowej Mini – Piłce Nożnej

5 grudnia 2023 r. w hali widowiskowo – sportowej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pysznicy odbył się „XII Mikołajkowy Turniej w Halowej Mini – Piłce Nożnej o Puchar Wójta Gminy Pysznica”.

Podczas turnieju przeprowadzono także quiz teoretyczny ze znajomości piłki nożnej.

W turnieju pod opieką nauczycieli wzięło udział 74 uczniów z klas I-III szkół z terenu Gminy Pysznica.

Podczas zmagań sportowych uczniów kibicowali rodzice i uczniowie starszych klas.

W kategorii chłopców uczestniczyło pięć drużyn, a w kategorii dziewcząt cztery drużyny.

KLASYFIKACJA KOŃCOWA TURNIEJU DZIEWCZĄT:
I miejsce – PSP PYSZNICA
II miejsce – PSP KŁYŻÓW
III miejsce – PSP JASTKOWICE
IV miejsce – PSP KRZAKI
Nagrody indywidualne:
Królowa strzelców turnieju – Magdalena Siek – PSP Pysznica
Najlepsza piłkarka turnieju – Liliana Kida – PSP Jastkowice
Najlepsza bramkarka turnieju – Nina Jarosz – PSP Krzaki

KLASYFIKACJA KOŃCOWA TURNIEJU CHŁOPCÓW:
I miejsce – PSP PYSZNICA
II miejsce – PSP KŁYŻÓW
III miejsce – PSP JASTKOWICE
IV miejsce – PSP KRZAKI
V miejsce – PSP PYSZNICA /druga drużyna/

Nagrody indywidualne:
Król strzelców turnieju – Maksymilian Sibiga – PSP Pysznica
Najlepszy piłkarz turnieju – Dominik Rębisz – PSSP Jastkowice
Najlepszy bramkarz turnieju – Daniel Rainer PSP Kłyżów
Najlepszym technikiem turnieju został Leon Bajgierowicz z PSP w Pysznicy.

Turniej stał na bardzo wysokim poziomie piłkarskim, a zdobyte bramki mogłyby być ozdobą stadionów świata.

Wszystkie drużyny wykazały się wysokim poziomem wiedzy teoretycznej w zakresie piłki nożnej.
Drużyny otrzymały puchary, dyplomy, a nagrody indywidualne w postaci statuetek.

Nagrody wręczali: Wójt Gminy Pysznica Pan Łukasz Bajgierowicz, Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pysznicy Pani Teresa Mierzwa.

Przez cały czas trwania turnieju obecny był Święty Mikołaj, Śnieżynka i Elfy, którzy obdarowali wszystkich uczestników słodkimi upominkami i napojami chłodzącymi.

Była to świetna okazja aktywnego spędzenia wolnego czasu, rozwijania zainteresowań i uzdolnień sportowych oraz integracji dzieci z terenu Gminy Pysznica.

Powyższe działanie związane z profilaktyką uzależnień było realizacją zadań Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego, jak również założeń „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Pysznica na lata 2022-2023” – Rozdział VI ust. 1 pkt 1 – 2 i ust. 2 pkt 2 – 3.