Czyste powietrze wokół nas

Program edukacji antytytoniowej pt. „Czyste powietrze wokół nas”.

Od 2019 roku jest to program o zasięgu wojewódzkim. Ma on na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy oraz wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.