Moje dziecko idzie do szkoły

Współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Stalowej Woli – realizacja programów:

„Moje dziecko idzie do szkoły”

„Nie pal przy mnie proszę”.