Laboratoria Przyszłości

#LaboratoriaPrzyszlosci

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI
Nasza szkoła w roku szkolnym 2021/2022 przystąpiła do programu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI. Jest to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ich wspólną misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

CELEM INICJATYWY jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ramach Laboratoriów Przyszłości organy prowadzące szkoły otrzymały od państwa wsparcie finansowe warte ponad miliard złotych, dzięki któremu miliony polskich uczniów mogą uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności.

W ramach Laboratoriów Przyszłości nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego do kształtowania i rozwijania:
-umiejętności manualnych i technicznych,
-umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia,
-zdolności myślenia matematycznego
-umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych,
-technologii i inżynierii,
-umiejętności stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych,
-umiejętności pracy zespołowej,
-umiejętności radzenia sobie w życiu codziennym
Finansowe wsparcie otrzymane w ramach programu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI zostało przeznaczone na zakup sprzętu i innych pomocy dydaktycznych, służących rozwijaniu zainteresowań w dziedzinie robotyki oraz kształtowaniu kreatywności i zdolności manualnych dzieci oraz młodzieży.
Zakupiony sprzęt fotograficzny oraz audio znajdzie zastosowanie w uwiecznianiu ważnych momentów z życia szkoły. Aparat fotograficzny Canon wraz ze statywem i gimbalem posłuży do wykonywania zdjęć podczas uroczystości szkolnych, wycieczek, zawodów sportowych. Uczniowie wykonają własne sesje krajobrazowe, plenerowe oraz portrety. Do upamiętniania występów naszych uczniów wykorzystamy zestaw oświetleniowy do realizacji nagrań oraz mikrofon kierunkowy i mikroport.

Zakupiony sprzęt z zakresu robotyki (Drukarka 3D, pracownia Druku 3D, zestaw edukacyjny z mikrokontrolerami, laptop do obsługi drukarki 3D, skaner 3D, zestawy Klocków Lego do nauki programowania, roboty edukacyjne Photon oraz Abilix, krypton wraz z akcesoriami, pracownia Robotyki SkriLab) przyczyni się do unowocześnienia bazy szkolnej i zostanie wykorzystany do prowadzenia zajęć edukacyjnych i innych wynikających z chęci rozwijania pasji i zainteresowań naszych uczniów. Zajęcia prowadzone przy jego użyciu pozytywnie wpłyną na rozwój uczniów i pozwolą im zdobywać wiedzę i nowe umiejętności w ciekawy sposób, gwarantujący sukces na ścieżce dalszej edukacji oraz w dorosłym życiu.