Otwarci na Europę

Uczestnictwo w projekcie „Otwarci na Europę” realizowanego ze środków UE w ramach programu POWER.

Siedmiu nauczycieli w ramach projektu uczestniczyło w kursach języka angielskiego oraz w warsztatach metodycznych prowadzonych w Anglii i na Malcie.