Szkolne eksperymentowanie w gminie Pysznica

Uczestnictwo w projekcie pn. “Szkolne eksperymentowanie w gminie Pysznica” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

W ramach projektu zostały zrealizowane mi. zajęcia „Fizyka wokół nas” dla uczniów kl. I-VIII szkoły podstawowej i kl. III oddziałów gimnazjalnych.

Były to zajęcia pozalekcyjne w formie pokazów i doświadczeń dotyczących zjawisk fizycznych pojętych w kontekście wiedzy przyrodniczej, geograficznej i chemicznej. W skali gminy zajęcia prowadzone były dla 408 uczniów w 34 grupach.

W naszej szkole zajęcia zostały zorganizowane dla 180 uczniów w 15 grupach (w każdej grupie 10 godzin zajęć w formie pokazów i doświadczeń, w tym: 3 godz. – to zajęcia prowadzone przez firmę zewnętrzną, przy udziale nauczycieli przedmiotów przyrodniczych zatrudnionych w szkole i 7 godz. zajęcia prowadzone przez nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, którzy w ramach projektu uczestniczyli w szkoleniach dotyczących wykorzystywania metody eksperymentu w edukacji).

Dodatkowo w ramach projektu została zmodernizowana szkolna sieć komputerowa (dokonano zakupu serwera z urządzeniami zabezpieczającymi, stworzono mobilny dostęp do Internetu w całej szkole za pomocą WIFI, zakupiono 25 – stanowiskową mobilną pracownię komputerową dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej, wyposażono nauczycieli w komputery użytku służbowego, doposażono pracownie przyrodnicze: przyrody i biologii, fizyki, geografii, chemii).