Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 – oddział przedszkolny

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Dokumenty dotyczące przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego można składać w sekretariacie szkoły od 26 lutego do 18 marca 2024 r. w godz. 7.30-15.30.

ZARZĄDZENIE NR 26/2024 WÓJTA GMINY PYSZNICA z dnia 26 stycznia 2024 r.
w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pysznica.

UCHWAŁA NR XXIX/165/2017 RADY GMINY PYSZNICA
z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pysznica, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów.

  • Wniosek o przyjęcie dziecka w roku szkolnym 2024/2025 do oddziału przedszkolnego.
  • Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego.