Ślubowanie klas pierwszych

17 października 2022 roku odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania uczniów klas pierwszych. Pierwszoklasiści w obecności dyrekcji szkoły, zaproszonych gości i rodziców zaprezentowali krótki program artystyczny przygotowany pod kierunkiem wychowawców Pani Urszuli Niemiec i Pani Olgi Kopeć. Wzorowo odpowiedzieli na pytania dotyczące naszej Ojczyzny, Patrona Szkoły – Jana Pawła II oraz zasad zachowania obowiązujących w szkole. Udowodnili, że są gotowi do podjęcia sumiennej i rzetelnej nauki.  Następnie w obecności wszystkich zgromadzonych, dzieci złożyły ślubowanie na Sztandar Szkoły – symbol najwyższych wartości, które są fundamentem pracy wychowawczej w duchu nauczania Jana Pawła II. Uroczystego pasowania dokonała dyrektor szkoły Pani Teresa Mierzwa. Uczniowie klas pierwszych oficjalnie stali się członkami społeczności Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pysznicy. Niespodzianką dla pierwszaków były upominki ufundowane przez Wójta Gminy Pysznica Pana Łukasza Bajgierowicza oraz słodkości od starszych kolegów i koleżanek.