Światowy Dzień Ziemi

Zdjęcia do prezentacji wykonano sprzętem pozyskanym z udziału w programie Laboratoria Przyszłości.

#LaboratoriaPrzyszłości