Warsztaty edukacyjne z Instytutem Pamięci Narodowej

Uczniowie klas 6a i 8 wzięli udział w nowoczesnym warsztacie edukacyjnym- Śledztwo katyńskie.

Celem warsztatu było ustalenie tożsamości i upamiętnienie ofiar Zbrodni Katyńskiej, a także zaznajomienie uczniów ze specyfiką pracy historyków.

Uczniowie doskonali rozwijanie umiejętności analizy historycznej, kojarzenia faktów, stawiania hipotez i wyciągania wniosków. Pierwszoklasiści również wzięli udział w zajęciach. Dla młodszych uczestników warsztatu przygotowano zajęcia związane z tematyką symboli narodowych.

Te niestandardowe lekcje historii spotkały się z dużym zainteresowaniem wśród naszych uczniów.

Dziękujemy pracownikom Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie za przeprowadzenie warsztatów.