Zintegrowana wiedza – fundamentem przyszłości

Realizacja projektu pt. „Zintegrowana wiedza – fundamentem przyszłości” finansowanego ze środków Unii Europejskiej EFS Kapitał ludzki – priorytet IX.