Indywidualne podejście do ucznia, kluczem do rozwoju jego Umiejętności

Realizacja projektu pt. „Indywidualne podejście do ucznia, kluczem do rozwoju jego Umiejętności” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.