Bezpłatne warsztaty

Bezpłatne warsztaty przygotowujące do prowadzenia zajęć z uczniami w klasach I-III
według programu profilaktyczno-wychowawczego „Spójrz Inaczej”.

Szkolenie będzie realizowane przez Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki „Spójrz Inaczej” w Starachowicach w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pysznicy ul. Sportowa 1, w terminie 28-30.09. i 01.10.2024 r.

Uczestnikami szkoleń mogą być osoby pracujące w szkołach podstawowych z uczniami klas I-III tzn. nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele świetlic, pedagodzy szkolni, psycholodzy.

Informacja o szkoleniu oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się w załączniku.
Wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia należy przesyłać drogą mailową na adres alinatofil@poczta.onet.pl lub złożyć w sekretariacie szkoły.

Informacji o projekcie udziela Alina Tofil – nr telefonu 514 453 834.

Szkolenie jest finansowane w ramach realizacji w latach 2024-2025 zadań z zakresu ZDROWIA PUBLICZNEGO dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia. Zadanie NPZ 2.1.4 Poszerzanie i udoskonalanie oferty oraz wspieranie realizacji programów profilaktyki o naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności, w szczególności zalecanych w ramach systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego. Zadanie 16. Szkolenia przygotowujące nowych realizatorów programów profilaktyki uniwersalnej i selektywnej, rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji.