Nie pal przy mnie, proszę!

W marcu klasa II b zorganizowała wystawę serc w ramach programu „Nie pal przy mnie, proszę!”. Podczas trzygodzinnych warsztatów dzieci wykonywały pracę plastyczną oraz podnosiły swoją wiedzę na temat szkodliwości wdychania dymu nikotynowego i sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach związanych z obecnością osób palących.