Sprzątanie Świata

Publiczna Szkoła Podstawowa w Pysznicy po raz kolejny włączyła się w akcję Sprzątanie Świata pod hasłem “WSZYSTKIE ŚMIECI SĄ NASZE” – Polska 2022.

W tym roku uczniowie klas I-III po raz kolejny wzięli udział w tej lekcji ekologii. W poszczególnych oddziałach zorganizowano warsztaty promujące postawy proekologiczne wśród dzieci. Uczniowie oglądali bajki, filmy, prezentacje o tematyce ekologicznej, rozwiązywali łamigłówki, indywidualnie i zespołowo wykonywali rysunki i plakaty z wykorzystaniem surowców wtórnych. Poszerzyli i utrwalili swoją wiedzę na temat ochrony środowiska naturalnego. Jednocześnie uświadomili sobie, że przedmioty, które potocznie nazywamy odpadami, dzięki odpowiedniej segregacji i ponownemu przetworzeniu mogą być powtórnie wykorzystane.

Podsumowaniem podjętych działań było wykonanie wspólnych fotografii połączonych z prezentacją wykonanych prac. Uczniowie otrzymali też drobne upominki od przedstawicieli Urzędu Gminy w Pysznicy, za które serdecznie dziękujemy.

Każdy z nas może posprzątać kawałek świata, a razem posprzątamy całą Ziemię.

Wychowawcy klas I-III