Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych

W dniach 12 – 16 września w naszej szkole odbył się Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych.

W oddziałach przedszkolnych i klasach I – III przeprowadzono pogadanki dotyczące instrukcji mycia dłoni oraz profilaktyki chorób przenoszonych drogą kropelkową. W klasach IV uczniowie na lekcjach przyrody rozmawiali o zdrowym stylu życia.

czniowie klas V – VIII pracowali na lekcjach biologii metodą projektu przygotowując plakaty o tematyce bakterii i wirusów, COVID-19, grypy, a także o naturalnych sposobach na zwiększenie odporności. Nauczyciele języków obcych na swoich lekcjach wprowadzili także słownictwo z zakresu chorób zakaźnych. Uczniowie na lekcjach informatyki przygotowywali prezentacje multimedialne.

Zwieńczeniem tego tygodnia były prelekcje poprowadzone przez przedstawicielkę Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Stalowej Woli dotyczące epidemiologii i zapobiegania chorobom zakaźnym.

Plakaty, które uczniowie wykonywali na lekcjach przyrody i biologii znajdują się na ekspozycji w szkolnym holu wraz z gazetką, na której umieszczono materiały dotyczące higieny i rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych.

Aleksandra Kuśmider