Kategorie
Aktualności Wydarzenia

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 – szkoła podstawowa

SZKOŁA PODSTAWOWA

Dokumenty dotyczące przyjęcia ucznia do klasy I szkoły podstawowej można składać w sekretariacie szkoły od 1 do 18 marca 2024 r. w godz. 7.30-15.30.

ZARZĄDZENIE NR 25/2024 WÓJTA GMINY PYSZNICA z dnia 26 stycznia 2024 r.
w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pysznica.

UCHWAŁA NR XXIX/166/2017 RADY GMINY PYSZNICA z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pysznica, w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów.

KANDYDACI Z OBWODU SZKOŁY:

  • Zgłoszenie ucznia do klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pysznicy na rok szkolny 2024/2025 (dotyczy uczniów z obwodu szkoły).
  • Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do klasy pierwszej (dotyczy uczniów z obwodu szkoły).

KANDYDACI SPOZA OBWODU SZKOŁY:
od 29 kwietnia do 8 maja 2024 r. w godz. 7.30-15.30.

  • Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pysznicy na rok szkolny 2024/2025 (dotyczy uczniów spoza obwodu szkoły).​
  • Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do klasy pierwszej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pysznicy na rok szkolny 2024/2025 (dotyczy uczniów spoza obwodu szkoły).
  • Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych (dotyczy uczniów spoza obwodu szkoły).
Kategorie
Aktualności Wydarzenia

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 – oddział przedszkolny

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Dokumenty dotyczące przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego można składać w sekretariacie szkoły od 26 lutego do 18 marca 2024 r. w godz. 7.30-15.30.

ZARZĄDZENIE NR 26/2024 WÓJTA GMINY PYSZNICA z dnia 26 stycznia 2024 r.
w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pysznica.

UCHWAŁA NR XXIX/165/2017 RADY GMINY PYSZNICA
z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pysznica, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów.

  • Wniosek o przyjęcie dziecka w roku szkolnym 2024/2025 do oddziału przedszkolnego.
  • Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego.