Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023

1 września 2022 r. społeczność Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pysznicy rozpoczęła nowy rok nauki i pracy. Uczniowie, rodzice i nauczyciele zebrali się na hali sportowej, aby uroczystym apelem rozpocząć rok szkolny. Uroczystości przewodniczyła pełniąca od 1 września 2022 r. obowiązki Dyrektora Szkoły Pani Teresa Mierzwa, dotychczasowa wicedyrektor szkoły. Podczas apelu wprowadzono poczet sztandarowy, odśpiewano hymn narodowy, a Pani Dyrektor przypomniała dzień 1 września 1939 odczytując fragment kroniki szkolnej z tego czasu. Oddając cześć poległym w obronie Ojczyzny we wrześniu 1939 r. uczennica klasy ósmej Amelia Stanowska zaśpiewała piosenkę „Do niepodległej szli”.

W roku szkolnym 2022/2023 w Publicznej Szkole Podstawowej w Pysznicy uczyć się będzie 340 uczniów w klasach I do VIII oraz 41 dzieci w oddziałach przedszkolnych. Wśród nich również 6 uczniów z Ukrainy, którzy przybyli do nas w związku z konfliktem zbrojnym w tym kraju.

Kadra pedagogiczna w br. szkolnym liczy 43 nauczycieli, w tym 35 zatrudnionych na pełny etat. Od nowego roku szkolnego nastąpiła zmiana na stanowiskach kierowniczych. Obowiązki Dyrektora Szkoły pełni Pani Teresa Mierzwa, a stanowisko wicedyrektora objęła Pani Paulina Sobiło.