12 stycznia 2006 roku w Zespole Szkół w Pysznicy odbyło się integracyjne spotkanie opłatkowe przedstawicieli szkół noszących imię Jana Pawła II, ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego, Królowej Jadwigi, Stanisława Staszica oraz innych patronów wyznaczających kierunek pracy wychowawczej szkoły w duchu chrześcijańskim z Diecezji Sandomierskiej. Spotkanie odbyło się pod patronatem Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Ordynariusza Andrzeja Dzięgi, a przewodniczył Ks. Inf. Roman Chwałek.
W atmosferze radosnego przeżywania świąt Bożego Narodzenia przy żłóbku Bożej Dzieciny uczestnicy spotkania kolędowali i wsłuchiwali się w pokojowe przesłania Ojca Świętego Jana Pawła II, zawarte w części artystycznej przygotowanej przez młodzież i nauczycieli Zespołu Szkół w Pysznicy.

Powitanie gości
przez dyrektora szkoły
Wspólne kolędowanie
przy akompaniamęcie zespołu instrumentalnego

Pokojowe przesłania Jana Pawła II
w interpretacji nauczycieli
W imieniu Ks. Biskupa Ordynariusza
życzenia złożył
Ks. Inf. Roman Chwałek
Wszystkim zgromadzonym
błogosławił

Ks. Inf. Roman Chwałek
Wspólna modlitwa

Celem spotkania była nie tylko integracja wyżej wymienionych szkół, ale również przypomnienie o uniwersalnych wartościach chrześcijańskich, tradycji i kulturze głęboko zakorzenionej w spuściźnie narodowej. Nie przypadkowo szkoły te wybrały za patronów wybitne autorytety moralne i duchowe, osoby, których cechował głęboki patriotyzm, których życie było wzorem do naśladowania. Spotkanie to było okazją do refleksji na temat współczesnego wychowania i nauczania młodzieży, którego podstawą powinno być respektowanie chrześcijańskiego systemu wartości. W spotkaniu tym uczestniczyli również przedstawiciele władz Gminy Pysznica i zaproszeni goście.

   
 

24 lutego 2006 r. Parafię Wola Rusinowska koło Kolbuszowej nawiedził Krzyż Jana Pawła II z Wielkiego Piątku 2005r. W przeżywanie tych podniosłych chwil społeczność naszej szkoły włączyła się w znaczący sposób. Przedstawiliśmy wzbogacony prezentacją multimedialną program słowno-muzyczny, który poświęcony był naszemu Patronowi Janowi Pawłowi II. W dowód wdzięczności od kustosza krzyża - księdza Mieczysława Biziora, otrzymaliśmy różaniec z herbem Jana Pawła II. Z drżeniem serca adorowaliśmy krzyż -symbol cierpienia i zmartwychwstania, który emanował ciepłem i serdecznością Osoby Jana Pawła II. On był wśród nas. Z wielkim przeżyciem mogliśmy dotykać Jego sutanny i innych elementów stroju papieskiego.

Krzyż Jana Pawła II
z Wielkiego Piątku 2005r.
Program słowno-muzyczny
wzbogacony prezentacją
multimedialną
Sutanna Jana Pawła II
Koncert poświęcony
Osobie Jana Pawła II
Wykonawcy programu
z krzyżem papieskim
Pamiątkowe zdjęcie
wykonawców i opiekunów
z krzyżem papieskim
Jesteśmy bardzo wdzięczni księdzu Mieczysławowi Marszałkowi - proboszczowi tamtejszej parafii za zaproszenie i dar wspólnej modlitwy w intencji rychłej beatyfikacji naszego Patrona oraz za wzniosłe chwile w duchowej łączności z Janem Pawłem II.
   
 


Minął rok od czasu, gdy zabrakło wśród nas Wielkiego Rodaka Jana Pawła II. Rocznicę śmierci Papieża przeżywaliśmy równie mocno jak Jego odejście. Cały kraj przygotowywał się do uczczenia tej rocznicy. Społeczność szkolna również włączyła się w te przygotowania.

W sobotę 1 kwietnia po wieczornej Mszy Świętej w Kościele Parafialnym w Pysznicy młodzież szkolna zaprezentowała wieczornicę pt. "Tu w tym mieście Wadowicach wszystko się zaczęło..." poświęconą osobie Jana Pawła II. Dostarczyła ona zebranym wiele wzruszeń i głębokich przeżyć, przypominając życie i pontyfikat Wielkiego Rodaka poprzez słowo i muzykę zilustrowaną prezentacją multimedialną.
W niedzielę 2 kwietnia o godzinie 11.00 w Kościele w Pysznicy została odprawiona Msza Święta w intencji beatyfikacji Ojca Świętego Jana Pawła II, której oprawę przygotowała młodzież oraz absolwenci Zespołu Szkół w Pysznicy.

21.38 - to czas
pozostawiony nam jako zadanie
Ks. Proboszcz Jan Kłak
podczas ceremonii odsłonięcia
pamiątkowej tablicy
Składanie zniczy
rozpoczęli najmłodsi
Zapalanie zniczy przed
Drzewkiem Papieskim

Zygmunt Cholewiński -
Wójt Gminy Pysznica
podczas zapalania znicza
Cała Społecznośc szkolna
oddała hołd Patronowi
Zapłonęło serce
z wpisaną godziną 21.38
Chóralny spiew w łączności
z Janem Pawłem II

W poniedziałek 3 kwietnia przy Drzewku Papieskim zasadzonym 16 maja 1999r. z okazji nadania szkole imienia Jana Pawła II oraz wizyty apostolskiej Ojca Świętego w Diecezji Sandomierskiej odbył się uroczysty apel, podczas którego został poświęcony i odsłonięty obelisk upamiętniający te wydarzenia. W uroczystości wzięły udział władze gminy Pysznica i zaproszeni goście. Spotkanie rozpoczęło się wspólną modlitwą prowadzoną przez księdza proboszcza Jana Kłaka. Następnie po wysłuchaniu wzruszającej części artystycznej społeczność szkolna zapaliła znicze układając je w kształcie serca z wypisaną pośrodku godziną 21:38, wyznaczającą nowy czas po śmierci Jana Pawła II pozostawiony nam-jako zadanie. Po tej ceremonii młodzież podzieliła się z obecnymi refleksjami zawartymi w napisanych przez siebie wierszach odnoszących się do osobistych przemyśleń w rok po śmierci Ojca Świętego.
Na zakończenie zostały przedstawione propozycje działań w ramach „Inicjatywy 21.38”, które opierać się będą na comiesięcznym haśle programowym zaczerpniętym z nauki społecznej Jana Pawła II.

Antologia prac plastycznych i literackich wydana dla upamiętnienia rocznicy śmierci Jana Pawła II
zobacz więcej >>

   
 

VI Ogólnopolski Dzień Papieski pod hasłem "Jan Paweł II - Sługa Miłosierdzia" społeczność szkolna uczciła programem artystycznym, który został zaprezentowany w pysznickim kościele parafialnym w dniu 15 października. Pięknym śpiewem przy akompaniamencie zespołu instrumentalnego oraz wzniosłym słowem, uczniowie przybliżyli wiernym przesłanie Ojca Świętego Jana Pawła II dotyczące Bożego Miłosierdzia, miłości i nadziei.
Papież-Polak zachwycając nas pięknem i otwartością Swojego życia oraz mocą słów, które wypowiadał, nie pozwalał zapominać o tych, którzy potrzebują ludzkiej życzliwości i pomocy Pamiętając o tym, młodzież szkolna po raz kolejny włączyła się w ogólnopolską akcję charytatywną na rzecz funduszu stypendialnego dla uzdolnionej młodzieży ze wsi i małych miejscowości - Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia".

Zespół instrumentalny
pod dyrekcją Teresy Mierzwy
Wykonawcy programu
słowno-muzycznego
Wykonawcy programu
słowno-muzycznego

16 października w podniosłej atmosferze obchodziliśmy Święto Szkoły. Uroczystości, w których udział wzięła cała społeczność szkolna rozpoczęły się Mszą Świętą sprawowaną w intencji rychłej beatyfikacji Jana Pawła II. Następnie uczniowie ofiarowali swojemu Patronowi program słowno-muzyczny zatytułowany "Jan Paweł II-Sługa Miłosierdzia". Druga część świętowania odbyła się w szkole. Uczniowie klas II-VI szkoły podstawowej uczestniczyli w warsztatach papieskich. Pierwszoklasiści zaś zostali uroczyście pasowani na ucznia i przyjęci do grona braci uczniowskiej szkoły im. Jana Pawła II.

Wspólna modlitwa
w kościele parafialnym
Pierwsze artystyczne zmagania
Uroczyste
pasowanie na ucznia
Pamiątkowe zdjęcie
z uroczystości
Wiązanki kwiatów
pod tablicą Patrona
złożyli przedstawiciele kl. I
Pamiątkowe zdjęcie
z uroczystości

W ramach przygotowań do święta został przeprowadzony konkurs plastyczny "Jan Paweł II-Sługa Miłosierdzia oraz konkurs wiedzy o Patronie. Wyróżnieni uczniowie zostali uhonorowani nagrodami ufundowanymi przez Radę Rodziców.
Lista laureatów konkursów zobacz >>

   
 
Już po raz szósty w Zespole Szkół w Pysznicy został ogłoszony Diecezjalny Przegląd Twórczości Dzieci i Młodzieży Szkół noszących imię Jana Pawła II. W tym roku patronat nad przeglądem objął Marszałek Województwa Podkarpackiego Pan Zygmunt Cholewiński, Podkarpacki Kurator Oświaty Pan Maciej Karasiński, Przewodniczący Rady Gminy Pysznica Pan Józef Gorczyca i Wójt Gminy Pysznica Pan Tadeusz Bąk.
Przesłaniem konkursu stały się słowa "Ojczyzna to...". Przedmiotem przeglądu w kategorii PLASTYKA było:
Praca plastyczna uwzględniająca treści zawarte w słowach Jana Pawła II:
"Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej."
Przedmiotem przeglądu w kategorii POEZJA był wiersz, jako autorska refleksja związana z interpretacją pojęcia Ojczyzna z uwzględnieniem wszelkich aspektów i skojarzeń o charakterze patriotyczno-religijnym, a także związanych z dziedzictwem kulturowym Małej Ojczyzny oraz pięknem polskiej ziemi.
W przeglądzie udział wzięli uczniowie z 25 szkół, (do konkursu zgłosiły się także szkoły spoza naszej diecezji). Młodzi twórcy wyrazili swój emocjonalny stosunek do Ojczyzny - tej Wielkiej - z kart historii, i tej Małej - zaklętej w młodzieńczych sercach, postrzeganej na co dzień w urodzie ojczystej ziemi. Prace plastyczne ocenił artysta plastyk Pan Józef Sroka (pracownik SDK w Stalowej Woli), zaś prace literackie Ks. dr Marian Balicki (Diecezjalny Duszpasterz Ludzi Kultury - autor wielu tomików poezji).

Dnia 20 grudnia w przedświątecznej atmosferze odbył się finał przeglądu. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą pod przewodnictwem Ks. Dziekana Jerzego Warchoła w Kościele Parafialnym w Pysznicy. Następnie wszyscy udali się do budynku szkolnego, gdzie zorganizowana została pokonkursowa wystawa prac plastycznych "Ojczyzna to...".Młodzież z pysznickiej szkoły zaprezentowała program artystyczny "Gdy myślę Ojczyzna". Była to ciepła, pogodna refleksja nad patriotyzmem, a zarazem odpowiedź na pytanie, czym on jest dla współczesnego młodego człowieka. Nasz Patron, którego słowa stały się motywem przewodnim uroczystości, pomógł zrozumieć nam wszystkim ten niełatwy problem. Ojczyzna - to duchowe dziedzictwo, to matka, to naród, to ziemia, to znajomość dziejów, to troska i przyszłość, to kultura i tradycja. Montaż słowno muzyczny ubarwiła prezentacja multimedialna, której bohaterem był Jan Paweł II.


Wystąpienie Marszałka
Województwa Podkarpackiego
Zygmunta Cholewińskiego
Efektowny finał tańca
W oczekiwaniu na występ
Fragment
pokonkursowej wystawy

Finał przeglądu zaszczycili swoją obecnością: Marszałek Województwa Podkarpackiego Pan Zygmunt Cholewiński, Wicestarosta Stalowowolski Pani Maria Ragan, Przewodniczący Rady Gminy Pysznica Pan Józef Gorczyca, Wójt Gminy Pysznica Pan Tadeusz Bąk, Zastępca Wójta Gminy Pysznica Pani Helena Dyńka, Ks. Dziekan Jerzy Warchoł, Ks. Proboszcz Jan Kłak, Ks. dr Krzysztof Kida, przedstawiciel Kuratora Oświaty Pani Alicja Żyrek, Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Podkarpackiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Pan Mariusz Guzek, dyrektorzy szkół noszących imię Jana Pawła II, radni Rady Powiatu i Rady Gminy oraz inni zacni goście.
Wydana została kolejna antologia - zawierająca nagrodzone prace plastyczne i literackie, którą wręczono gościom i przedstawicielom wszystkich szkół uczestniczących w przeglądzie.
Całe przedsięwzięcie udało się zrealizować dzięki pomocy i wsparciu finansowemu ze strony Wójta Gminy Pysznica Pana Tadeusza Bąka oraz licznych sponsorów. Wielu ofiarodawców wspiera finansowo przegląd począwszy od 2001r. Wszystkim sponsorom, złożono serdeczne podziękowania za udzieloną pomoc w imieniu całej diecezjalnej społeczności Szkół Papieskich.

Protokół rozstrzygnięcia konkursu plastycznego i literackiego zobacz więcej >>
Nagrodzone i wyróżnione prace zobacz więcej >>
Sponsorzy zobacz więcej >>

   
 


Sukcesy uczniów wynikające z pracy wychowawczej ściśle związanej z Patronem Szkoły:

XIII Wojewódzki Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych
- II nagroda - Klaudia Sroka
- II nagroda - Żaneta Trójniak i Mateusz Trójniak
- II nagroda - Marcin Sudoł
IX Wojewódzki Konkurs Plastyczny "Palma Wielkanocna"
kategoria gimnazjum:
- I nagroda - Klaudia Podgórska kl
- III nagroda - Paulina Sudoł
kategoria szkoła podstawowa:
- II nagroda - Edyta Bąk
- wyróżnienie - Michał Jędrysiak
VI Diecezjalny Przegląd Twórczości Dzieci i Młodzieży Szkół Noszących Imię Jana Pawła II
Plastyka
- III miejsce w kategorii kl. I-III – Jagoda Cichoń
- wyróżnienie w kategorii kl. I-III – Weronika Butryn
- III miejsce w kategorii kl. IV-VI – Monika Tęcza
- III miejsce w kategorii gimnazjum – Patrycja Dybka
- wyróżnienie w kategorii gimnazjum – Aleksandra Sudoł
Poezja
- wyróżnienie w kategorii kl. IV-VI – Marcin Sudoł
- nagroda w kategorii gimnazjum – Agata Błażejowska
- wyróżnienie w kategorii gimnazjum – Sylwia Bąk
Konkurs Szkół im. Jana Pawła II "Matematyczna Majówka - 2006"
- II miejsce – zespół w składzie: Agnieszka Breśka, Dominika Kapuścińska, Dariusz Dybka, Damian Zajączkowski


   


Zespół Szkół w Pysznicy ul.Wolności 324 / 37-403 Pysznica / tel. (0-15) 841-00-26 / e-mail szkola@ pysznica.pl / webmaster Władysław Szpunar