O szkole
Publikacje

Strona udostępniona jest dla całej społeczności szkolnej. Można publikować na niej autorskie opracowania, scenariusze, konspekty, ankiety itp. Zapraszamy do współpracy i do prześledzenia przedstawionej poniżej lektury.


"Ojczyzna to..." - ANTOLOGIA PRAC PLASTYCZNYCH I LITERACKICH DZIECI I MŁODZIEŻY (VI Diecezjalny Przegląd Twórczości Dzieci i Młodzieży szkół noszących imię Jana Pawła II w Diecezji Sandomierskiej) więcej >>

ANTOLOGIA PRAC PLASTYCZNYCH I LITERACKICH DZIECI I MŁODZIEŻY "Moja rodzina - mój dom rodzinny - moja mała Ojczyzna" więcej >>

Projekt literacko - plastyczny "Utrwalić bicie serca" to kolejny tomik uczniów, którzy chcą zostawić liryczny ślad młodzieńczych rozważań ... więcej >>

"Bądźmy jak ziarno" - lekcja z Janem Pawłem II wciąż trwa - antologia prac plastycznych i literackich wydana dla upamiętnienia rocznicy śmierci Jana Pawła II więcej >>

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów
(Opracowały: psycholog mgr Barbara Błaszczuk, pedagog mgr Wiesława Kawa - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stalowej Woli)
więcej >>


Antologia prac plastycznych i literackich wydana dla uczczenia 85 rocznicy urodzin Jana Pawła II więcej >>

Strategie postępowania w wybranych sytuacjach problemowych pojawiajacych się na terenie szkoły więcej >>

Europejski Dzień Wiosny - wybrane kraje unijne przedstawione metoda projektu więcej >>

"...aby rodzina nie przestawała być Bogiem silna" - antologia prac plastycznych i literackich
(V Diecezjalny Przegląd Twórczości Dzieci i Młodzieży szkół noszących imię Jana Pawła II w Diecezji Sandomierskiej) więcej >>

Gęstość - wielkość charakteryzująca daną substancję (scenariusz zajęć z matematyki)
Opracowała mgr Henryka Adamowska więcej >>

Miejsce zerowe funkcji (konspekt lekcji matematyki - kl. III gimnazjum)
Opracowała mgr Henryka Adamowska więcej >>

Konwencja o Prawach Dziecka (omówienie) więcej >>