IX Pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę

Jan Paweł II – Papież Wolności
 


8 października 2009 r. odbyła się IX Pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich oraz wyższych uczelni z całej Polski, noszących imię Naszego Wielkiego Rodaka. Zespół Szkół w Pysznicy reprezentowało 43 uczniów, 3 nauczycieli oraz ksiądz katecheta. Najważniejszym punktem spotkania Rodziny Szkół im. Jana Pawła II była Msza Święta sprawowana na Wałach Jasnogórskich pod przewodnictwem ks. abpa Józefa Kowalczyka, Nuncjusza Apostolskiego w Polsce. Na placu zgromadziło się około 20 tys. przedstawicieli 550. placówek oświatowych działających w Polsce oraz poza jej granicami.

W dalszym programie Pielgrzymki Rodziny Szkół im. Jana Pawła II przewidziano modlitwę poszczególnych grup przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej oraz zwiedzanie innych miejsc świętych Klasztoru.

Każdy pielgrzym otrzymał różaniec oraz inne pamiątki, będące wyrazem przynależności do Rodziny Szkół im. Jana Pawła II.

Ks. Stanisław Gurba


 


Zespół Szkół w Pysznicy ul.Wolności 324 / 37-403 Pysznica / tel. (0-15) 841-00-26 / e-mail szkola@ pysznica.pl / webmaster Władysław Szpunar