Międzynarodowy Konkurs ,,Kangur Matematyczny" - 2006


  W Międzynarodowym Konkursie ,,Kangur Matematyczny" wzięło udział 13 uczniów z gimnazjum i 30 uczniów ze szkoły podstawowej.
Dyplomy z wyróżnieniem zdobyli:
* gimnazjum
Patrycja Dybka - kategoria 1 Kadet, Ewelina Kuziora - kategoria 2 Kadet, Joanna B±k - kategoria 1 Junior.
(nauczyciel prowadz±cy - mgr H. Adamowska)
* szkoła podstawowa
Izabela Kuziora - kategoria 2 Maluch, Mirosław Bełzak - kategoria 2 Maluch, Agnieszka Bre¶ka - kategoria 1 Beniamin.
(nauczyciel prowadz±cy - mgr A. Stanowska i mgr F. Sroka)

Przygoda z Międzynarodowym Konkursem ,,Kangur Matematyczny" trwa w naszej szkole od 1994 roku. W ci±gu tych 12 lat nasi uczniowie zdobyli 28 dyplomów.

W¶ród nich było: - 2 laureatów
1995 r. - Katarzyna Jachim i Anna Gnat- nagroda główna, wycieczka do Legolandu w Danii,

- 26 uczniów osi±gnęło wyniki bardzo dobre i dobre(wyróżnienia) w różnych kategoriach (Maluch, Beniamin, Junior)
1995 r. - Bogusz Krzeszewski
1996 r. - Łukasz Dr±g, Bogusz Krzeszewski
1997 r. - Małgorzata Młynarska, Magdalena Sobiło
1998 r. - Maria Młynarska, Agnieszka Sroka, Justyna B±k, Sylwia Czuba, Marta B±k
1999 r. - Agnieszka Sroka,
2001 r. - Joanna B±k, Karolina Grzęda,
200 2 r. - Gabriela Ma¶lach, Dawid Pazik, Agnieszka Sroka,
2003 r. - Joanna B±k, Sebastian Cichoń ,
2004 r. - Marta ¦widerska,
2005 r. - Patrycja Dybka
2006 r. - Agnieszka Bre¶ka, Mirosław Bełzak, Izabela Kuziora, Patrycja Dybka, Ewelina Kuziora, Joanna B±k.

Za wkład w organizację i rozpowszechnianie idei Międzynarodowego Konkursu KANGUR MATEMATYCZNY dyplomy uznania otrzymywali corocznie szkolni opiekunowie konkursu H. Adamowska i A. Stanowska.


GRATULUJEMY

 


Zespół Szkół w Pysznicy ul.Wolno¶ci 324 / 37-403 Pysznica / tel. (0-15) 841-00-26 / e-mail szkola@ pysznica.pl / webmaster Władysław Szpunar