ŚWIĘTO PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II
(16 października 2006 r.)


Wspólna modlitwa
w kościele parafialnym
Pierwsze artystyczne zmagania
Uroczyste
pasowanie na ucznia
Pamiątkowe zdjęcie
z uroczystości
Wiązanki kwiatów
pod tablicą Patrona
złożyli przedstawiciele kl. I
Pamiątkowe zdjęcie
z uroczystości

16 października w Zespole Szkół w Pysznicy w uroczystej atmosferze obchodziliśmy Święto Szkoły. W ramach przygotowań do święta w szkole został przeprowadzony konkurs plastyczny "Jan Paweł II-Sługa Miłosierdzia", w którym udział wzięło 46 uczniów oraz konkurs wiedzy o Patronie, do którego przystąpiło 48 uczniów. Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum wykazali się dużą wiedzą o Patronie oraz wrażliwością artystyczną. Nagrodzeni i wyróżnieni uczniowie zostali uhonorowani nagrodami ufundowanymi przez Radę Rodziców.


Lista nagrodzonych

Uroczystości, w których udział wzięła cała społeczność szkolna rozpoczęły się Mszą Świętą sprawowaną w intencji rychłej beatyfikacji Jana Pawła II. Następnie uczniowie ofiarowali swojemu Patronowi program słowno-muzyczny zatytułowany "Jan Paweł II-Sługa Miłosierdzia". Druga część świętowania odbyła się w szkole. Uczniowie klas II-VI szkoły podstawowej uczestniczyli w warsztatach papieskich. Pierwszoklasiści zaś zostali uroczyście pasowani na ucznia i przyjęci do grona braci uczniowskiej szkoły im. Jana Pawła II.

Uczniom klas pierwszych oraz ich rodzicom składamy serdeczne gratulacje. Mamy nadzieję, że imię Wielkiego Rodaka nosić będą z dumą, a swoją pracą i postawą pięknie wpiszą się w karty historii naszej szkoły.

 


Zespół Szkół w Pysznicy ul.Wolności 324 / 37-403 Pysznica / tel. (0-15) 841-00-26 / e-mail szkola@ pysznica.pl / webmaster Władysław Szpunar