Kategorie
Inicjatywy

Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania

Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia.

Dokumenty do pobrania:

Kategorie
Aktualności Inicjatywy

Laboratoria Przyszłości

Laboratoria Przyszłości – udział w projekcie realizowanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Misją projektu jest stworzenie nowoczesnej bazy szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

 

Kategorie
Inicjatywy

Posiłek w szkole i w domu

„Posiłek w szkole i w domu” – realizacja zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu.

Pierwszy moduł to wsparcie i posiłek adresowany do dzieci i młodzieży. Drugi to posiłek adresowany do osób starszych – powiedziała minister Elżbieta Rafalska. Trzeci moduł został uregulowany w rozporządzeniu, zakłada doposażenie i poprawę standardu już działających stołówek (mających własną kuchnię i jadalnie) lub doposażenie tych, które nie działają tak, aby mogły zostać uruchomione lub o stworzenie nowych, a także wsparcie adaptacji i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków, czyli jadalni.

Kategorie
Inicjatywy

Aktywny powrót uczniów do szkoły po pandemii

Aktywny powrót uczniów do szkoły po pandemii – program Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Kategorie
Inicjatywy

Otwarci na Europę

Uczestnictwo w projekcie „Otwarci na Europę” realizowanego ze środków UE w ramach programu POWER.

Siedmiu nauczycieli w ramach projektu uczestniczyło w kursach języka angielskiego oraz w warsztatach metodycznych prowadzonych w Anglii i na Malcie.

Kategorie
Inicjatywy

Szkolne eksperymentowanie w gminie Pysznica

Uczestnictwo w projekcie pn. “Szkolne eksperymentowanie w gminie Pysznica” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

W ramach projektu zostały zrealizowane mi. zajęcia „Fizyka wokół nas” dla uczniów kl. I-VIII szkoły podstawowej i kl. III oddziałów gimnazjalnych.

Były to zajęcia pozalekcyjne w formie pokazów i doświadczeń dotyczących zjawisk fizycznych pojętych w kontekście wiedzy przyrodniczej, geograficznej i chemicznej. W skali gminy zajęcia prowadzone były dla 408 uczniów w 34 grupach.

W naszej szkole zajęcia zostały zorganizowane dla 180 uczniów w 15 grupach (w każdej grupie 10 godzin zajęć w formie pokazów i doświadczeń, w tym: 3 godz. – to zajęcia prowadzone przez firmę zewnętrzną, przy udziale nauczycieli przedmiotów przyrodniczych zatrudnionych w szkole i 7 godz. zajęcia prowadzone przez nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, którzy w ramach projektu uczestniczyli w szkoleniach dotyczących wykorzystywania metody eksperymentu w edukacji).

Dodatkowo w ramach projektu została zmodernizowana szkolna sieć komputerowa (dokonano zakupu serwera z urządzeniami zabezpieczającymi, stworzono mobilny dostęp do Internetu w całej szkole za pomocą WIFI, zakupiono 25 – stanowiskową mobilną pracownię komputerową dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej, wyposażono nauczycieli w komputery użytku służbowego, doposażono pracownie przyrodnicze: przyrody i biologii, fizyki, geografii, chemii).

Kategorie
Inicjatywy

Indywidualne podejście do ucznia, kluczem do rozwoju jego Umiejętności

Realizacja projektu pt. „Indywidualne podejście do ucznia, kluczem do rozwoju jego Umiejętności” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Kategorie
Inicjatywy

Zintegrowana wiedza – fundamentem przyszłości

Realizacja projektu pt. „Zintegrowana wiedza – fundamentem przyszłości” finansowanego ze środków Unii Europejskiej EFS Kapitał ludzki – priorytet IX.

Kategorie
Inicjatywy

Młodzi wrażliwi – Partnerstwa Lokalne PAFW

Realizacja projektu pt. „Młodzi wrażliwi” (grant w ramach Programu Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności pn. „Partnerstwa Lokalne PAFW”.

Kategorie
Inicjatywy

Programista z klasą

Współpraca z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie przy realizacji programu „Programista z klasą”.

Szkoła podpisała umowę z Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, która dotyczyła realizacji projektu „Programista z klasą”.

Dla uczniów kl. I-III był to bezpłatny projekt realizowany w szkole na zajęciach z edukacji informatycznej, który miał na celu zwiększenie kompetencji uczniów w zakresie programowania w oparciu o przyjazny i atrakcyjny dla dzieci program Scratch.